აკორდები

ნოტები

საიტის გარშემო

OST – რამდარირო

OST - Udinarta mze (Ramdariro)                                                           რამ დარირო,(რამ დარირო), რიმ დარირო (რამ დარირო)       დაი რაი…