აფხაზი ვარ

ოო ორირავო რერა ოსა რაოდა ვარირაო რე რა ოო რერა რივო რერა აფხაზეთიდან ვიყავ რაშა ალმასი ვარ ხალსასი ვარ დედისერთა აფხაზი ვარ არ გეგონოს ძალაზე ვარ ან ჩერქეზი ან ლაზი ვარ მე ლაფშაზე არ ვაზივარ მხარს გავაქნევ გავაზი ვარ არა ძმაო აფხაზი ვარ მურძაყანის მალხაზი ვარ. ოო რირავო რერა ვოსა რაიდა ვარირაო რერა ოო რერა რივო რერა აფაზეთიდან ვიყავ რაშა კიდევაც ვნახავ ცა სჭექდეს თოვლის წილ წვიმა ცვიოდეს ანოყივრებდეს მიწასა მდინარეები ხვიოდეს. აღარვინ იტანჯებოდეს და აღარცვის შიოდეს სიმართლის გამარჯვებასა ცაზე არწივი ყიოდეს.. ოო რირავო რერა ვოსა რაიდა ვარირაო რერა