პანჩო – ყველაზე ძველო

Pancho - Kvelaze dzvelo _______________ ეს ძველის ძველი შავი ქალაქი _________________ ეს რუხისფერი მტვრიანი ცა _________________________ სადღაც ქუჩაში…

OST – მხიარული რომანი

შესავალი : E ---12-10-12-10-12-10 - 12  10-8-10-8-10-8-10-8-7-8-7-8-7-8  "მე ხომ შენი ლანდი ვარ, შენს კვალდაკვალ დავდივარ. შენზე ლოცვით ღამენათევი; …