პანჩო – უბერავს ქარი

Pancho - Uberavs qari უბერავს ქარი, იღება კარი შემოდის ქალი, ვაი რა ქალი კონიაკით მთვრალი, მე ცოცხალ-მკვდარი, ცრემლით მევსება ორივე თვალი.…