ძიების დროს რა უნდა გავითვალისწინო?

48
Viewed 865 Times 0 Comments

ძიების დროს უკეთესია თუ გამოიყენებთ ქართულ ასოებს (უნიკოდს, UTF-8 ენკოდირებით). ქართული შრიფტის გამოყენებისას საძიებო სისტემა შედეგს იძლევა არა მხოლოდ სიმღერისა და მომღერლის დასახელების მიხედვით ასევე სიმღერის მთლიანი ტექსტის. ლათინური ასოებით ძიება კი არ ხორციელდება სიმღერის ტექსტის მიხედვით. ძიებისას არ გამოიყენოთ ძალიან ბევრი საკვანძო სიტყვა, უკეთესია მხოლოდ სიმღერის დასახელება ან თუ არ იცით სიმღერის ზუსტი სახელი მაშინ ტექსტის ის ნაწილი რომელიც ზუსტად იცით. არ გამოიყენოთ სასვენი ნიშნები.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Was this answer helpful ? Yes / No
Comments