სოლოხუთეული – რამ შეჭამა ვენახი?

Solokhuteuli - Ram shechama venakhi? (მიშა ცინცაძე) მოდი ვნახოთ ეს ვენახი რამ შეჭამა ეს ვენახი მიველ ვნახე ვენახი |თხამ შეჭამა ვენახი| X3 თხამ ვენახი შეჭამა მოდი ვნახოთ თვითონ თხა რამ შეჭამა თვითონ თხა მიველ ვნახე თხა |მგელმა