ზურა დოიჯაშვილი – მელიქიშვილის გამზირი

Zura Doijashvili -- Meliqishvilis gamziri (მუსიკა: ზ. მანაგაძე, ტექსტი: მ. ლებანიძე) მელიქიშვილის გამზირი ია, ვარდი და ბზა, უშენოდ ვეღარ გავძელი ჩემო ბავშვობის გზავ. ..გზად სტუდენტობა იჩქარის მძებნელი გზის და მზის, სად არის ახლა ის ქალი ალბათ აკვანთან ზის X2 იქნებ რუსთავი არჩია, იქნებ სამგორშიც ქრის იქნება ისევ ბავშვია, თვალები შერჩა შვლის.

ზურა დოიჯაშვილი – მარტი

Zura Doijashvili - Marti .......................... მარტში დაიბადე, მარტმა დაგანათლა ......................... ალბათ უჩვეულო ხასიათი ................................ წამის წინ წამწამებს ცრემლი გისველებდა .............................. ეხლა მზის სხივების კრთება ათინათი ..................... ასე ჭირვეული, ასე ცვალებადი ......................... მარტმა დაგანათლა ალბათ ხასიათი მისამღერი: ................................ მარტი მარტი მარტი ოხ ეს მარტი ............................ გარეთ ავდარი და გულში დარდი ...................... ისევ გამებუტე, ისევ გამიბრაზდი ............... ისევ აირია ჩემი კარტი ........................... მარტი მარტი მარტი ოხ ეს მარტი ............................ ჩემთვის ეკალი და სხვისთვის ვარდი .......................... რატომ მეძახოდი, რატომ მომელოდი ............................ რად